Ads 468x60px

.

30 października 2014

Prześwietlamy reklamy, czyli 1000 złotych od Credit Agricole wcale nie takie pewne


Jesteśmy Gotowi tak brzmi oficjalna nazwa promocji przygotowanej przez Credit Agricole, w której to bank ten obiecuje klientom premię w wysokości 1000 złotych. Przyznaję, że kwota proponowanego bonusu (mocno uwidaczniana w reklamie telewizyjnej) zrobiła na mnie spore wrażenie. Czy jednak rzeczywiście przeciętnemu klientowi uda się „zdobyć” taką nagrodę bez żadnych wyrzeczeń? Zapraszam do analizy.

Nagroda przygotowana przez Credit Agricole jest adresowana do osób, które otworzą w tej instytucji konto osobiste wraz z rachunkiem oszczędnościowym. Do tego zdecydują się aktywnie korzystać z karty płatniczej oraz będą zasilać swój ROR regularnymi wpływami w wysokości minimum 1500 zł miesięcznie. Mówiąc dosłownie: Credit Agricole ma zamiar przyciągnąć (nagradzać) klientów, którzy będą prężnie korzystać z produktów tej instytucji.

Ale wróćmy do oferty…

Klient zainteresowany zdobyciem „gratisowego” 1000 zł powinien do końca listopada br. otworzyć w Credit Agricole jeden z następujących rodzajów rachunku:

- 1 Konto

- Konto PROSTOoszczędzające

- Konto PROSTOoszczędzające PLUS

- Konto PROSTOoszczędzające PREMIUM

oraz uruchomić do niego dostęp internetowy lub telefoniczny.

Ponadto konieczne jest „wzięcie” karty płatniczej, otwarcie rachunku oszczędnościowego (Rachunek Oszczędzam) wraz z uruchomieniem w nim usługi CAsaver (program automatycznego gromadzenia oszczędności, podczas gdy klient dokonuje płatności kartą. Wartość widniejąca na rachunku sklepowym jest zaokrąglana w górę do 50 gr., 1 zł lub 5 zł i przekazywana na konto oszczędnościowe).

Oczywiście w ramach uczestnictwa w Promocji konieczne jest dopełnienie różnych formalności typu: wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji handlowych, podanie nr telefonu lub adresu email oraz potwierdzenie przystąpienia do promocji.

Należy jeszcze pamiętać o wspomnianym już zasilaniu swojego ROR-u kwotą minimum 1500 zł miesięcznie. I nie chodzi tu tylko o zwykłe przelewy przychodzące. Credit Agricole wymaga podpisania przez klienta odpowiedniego formularza: „Zlecenie przekazywania środków” – gdy otrzymuje on dochody z tytułu umowy o pracę, renty, emerytury; „Deklaracja stałego zasilania konta” – gdy prowadzi on działalność gospodarczą oraz uzyskuje dochody z innych tytułów.

Ważne: W procedurze przyznawania premii weryfikowane są wpływy na konto w miesiącu poprzedzającym jej wypłatę, czyli listopadowy bonus zostanie wypłacony, gdy w październiku był wpływ na konto. Istotne jest jeszcze, że w przypadku 2-krotnego nie zasilenia ROR wymaganą kwotą – klient traci prawo do otrzymywania kolejnych premii.

Gdzie ta kasa?

Premia przyznawana przez Credit Agricole została podzielona na trzy części. Otrzymanie każdej z nich jest uzależnione od innych czynników.

Po pierwsze – 100 złotych otrzyma klient za zasilenie swojego konta kwotą 1500 zł. Suma ta została wyliczona jako specjalne oprocentowanie ROR obowiązujące w dniu wpływu środków na rachunek. Jego poziom brutto to 8,23 proc. dziennie, co daje po zaokrągleniach na czysto dokładnie 100 złotych. Wypłata premii nastąpi nie później niż w kolejnym miesiącu kalendarzowym następującym po dniu wystąpienia wpływu. Innymi słowy – gdy zasilimy konto w październiku, to kwotę bonusu otrzymamy do końca listopada.

Po drugie – 300 złotych, to premia za opłacanie z konta stałych rachunków za gaz, energię elektryczną, bieżącą wodę (w tym jej podgrzanie i ścieki), abonament telewizyjny (w tym kablówka i satelita), Internet, telefon (stacjonarny i komórkowy).

Aby klient mógł otrzymać premię z tego tytułu musi najpierw zdefiniować w banku odbiorcę płatności nadając mu unikalną nazwę oraz podając nr rachunku bankowego. Kolejnym etapem jest przedstawienie bankowi Potwierdzenia Płatności (np. faktury wystawionej na klienta lub jego małżonka i określającej adres jego miejsca zamieszkania lub korespondencji). Ostatnim krokiem jest po prostu opłacenie tak zdefiniowanego rachunku.
Ukłonem w stronę klienta jest to, że wszystkie opisane powyżej operacje może zrobić nie tylko podczas samodzielnej wizyty w oddziale, a także drogą internetową przy wykorzystaniu odpowiedniego formularza (WAŻNE - przy przedstawianiu bankowi Potwierdzenia Płatności przez Internet, skrócona nazwa odbiorcy i nr rachunku musi być taki sam – jak w chwili rejestracji odbiorcy wykonanej w pierwszym kroku).

Jeśli klient spełni wszystkie warunki i w podane przez niego dane nie wkradnie się żaden błąd, wtedy otrzyma zwrot 5 proc. wartości opłaconych rachunków. Suma zwrotu zostanie obliczona jako specjalne oprocentowanie wyrażone w skali jednego dnia (6,17 proc. brutto). Wypłata tak ustalonego bonusu nastąpi niezwłocznie po obciążeniu konta kwotą Płatności Promocyjnej.

Przykład: Gdy klient zapłaci za swój rachunek telefoniczny sumę 50 zł, to bank niezwłocznie po wykonaniu tej operacji zwróci mu 2,5 złotego.

Maksymalna kwota zwrotu za opłacone rachunki nie może przekroczyć sumy 300 złotych w okresie do 18 miesięcy licząc od dnia przystąpienia do promocji. Co więcej maksymalna liczba odbiorców (rachunków), które mogą uczestniczyć w programie została ograniczona do 20 instytucji.

Po trzecie – 600 złotych za aktywne używanie karty debetowej wydanej do rachunku. Powyższy bonus zostanie przyznany jako specjalne oprocentowanie (podobnie jak w dwóch poprzednich przypadkach) środków wpływających na Rachunek Oszczędzam w ramach korzystania z programu CAsaver – odkładanie na koncie oszczędnościowym zaokrąglonych w górę wartości widniejących na paragonach sklepowych. Bank w ramach promocji odda do dyspozycji klienta kwotę stanowiącą połowę środków przekazanych na Rachunek Oszczędzam w danym okresie rozliczeniowym.

Należy jednak pamiętać, że aby klient mógł uczestniczyć w naliczaniu tego bonusu konieczne jest dokonywanie przez niego transakcji bezgotówkowych (płatności w sklepach) kartą na kwotę minimum 300 złotych miesięcznie.

Przykład: Klient ustawił usługę CAsaver na zaokrąglanie do 5 złotych w górę. Dokonał płatności kartą na sumę 32,40zł – tym samym na jego Rachunku Oszczędnościowym pojawi się kwota 2,60 zł (zaokrąglenie do 35 zł). W ramach promocji Bank dorzuci mu połowę tej wartości, czyli dokładnie 1,30 zł.

Warto jeszcze wiedzieć, że maksymalna kwota opisywanego bonusu nie może przekroczyć 600 złotych w 18-sto miesięcznym okresie trwania promocji. Oznacza to nic innego, jak to że w skali miesiąca klient może otrzymać maksymalnie 33,33 złote Premii.

Podsumowanie

Przygotowana przez Credit Agricole promocja na pierwszy rzut oka wygląda bardzo okazale. Wrażenie robi zwłaszcza, podkreślana w reklamach, suma bonusu wynosząca aż 1000 zł. Patrząc jednak obiektywnie mało komu uda się osiągnąć tak wysoką premię.

O ile pierwsze 100 złotych otrzyma każdy - kto zasili konto w Credit Agricole kwotą 1500 złotych, o tyle o pozostałe premie trzeba już ostro „powalczyć”.

I tak aby dostać 300 złotychkonieczne jest zdefiniowanie rachunków (dostawców usług) na sumę 6000 zł w ciągu 18 miesięcy. Nie jest to mała kwota, zważywszy że usługi brane pod uwagę to woda, gaz, prąd, abonament telewizyjny, internet i opłaty za telefony. No ale, jeśli ktoś ponosi wysokie obciążenia za w/w „media” - to powinien bez przeszkód uzyskać ten bonus.

Największe moje wątpliwości budzi jednak fakt trzeciej premii w wysokości 600 złotych (miesięcznie 33,33 zł). Aby uzyskać taki zwrot klient korzystający z CAsaver zaokrąglającego wartość rachunków do 5 zł, musiałby wykonać 14 transakcji kartą, których wartość paragonu kończyłaby się wartością 1 grosza, widniejącego po pełnej 5 złotówce lub jej wielokrotności, czyli 5,01 zł; 10,01 zł; 15,01 zł; 20,01 zł itd. Tylko wtedy na jego konto oszczędnościowe wpłynie kwota 4,99 zł z każdej transakcji plus połowa tej sumy, czyli bonusowe 2,49 zł. Jednym słowem łatwo nie będzie!!!

A czy Wy ufacie reklamom telewizyjnym? Macie jakieś doświadczenia w tym temacie? Zapraszam do komentowania.
Jacek

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

 

Zastrzeżenie

Informacje przedstawione na tej stronie internetowej są prywatnymi opiniami autora i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715). Wszystkie decyzje inwestycyjne czytelnik podejmuje na własną odpowiedzialność.
 
Blogger Templates